Penderecki Cello Competition ~ Wiolonczelistyka.com
W roku 2008 świat muzyczny będzie obchodził 75 rocznicę urodzin jednego z największych kompozytorów naszych czasów – Krzysztofa Pendereckiego.
Akademia Muzyczna w Krakowie zamierza zorganizować szereg koncertów, konferencji, wykładów, kursów mistrzowskich a głównym punktem obchodów ma być
I Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. K.Pendereckiego.

Celem projektu jest popularyzacja twórczości wiolonczelowej tego wybitnego kompozytora. Krzysztof Penderecki przywiązuje dużą wagę do wiolonczeli – powstałe na ten instrument dzieła są bardzo istotne dla polskiej kultury muzycznej i wywarły znaczący wpływ na twórczość wiolonczelową na świecie w II poł. XX w.

Adres Konkursu
I Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy
im. K. Pendereckiego, Kraków 2008
Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. św. Tomasza 43
31‐027 Kraków , Polska
tel.: +48 12 422 44 00
fax: +48 12 422 44 55
e-mail: competition@pendereckicello.com